Sint-Gilliskerk Rumsdorpstraat - Rumsdorp
Liturgische kalender Zon- en feestdagen Evangelielezing Liturgische kleur Predikant Maand november 2023 Zondag 5 november Dankdag voor Gewas & Arbeid Matteüs 23, 1-12 Groen ds Eric Corthauts Zondag 12 november Tweeëndertigste zondag d/h jaar Matteüs 25, 1-13 Groen ds Eric Corthauts Tafeldienst Zondag 19 november Drieëndertigste zondag d/h jaar Matteüs 25, 14-30 Groen Kerkenraad Zondag 26 november Gedachteniszondag Matteüs 25, 31-46 Groen ds Eric Corthauts Eeuwigheids- of Voleindingszondag Maand december 2023 Zondag 3 december Eerste zondag v/d Advent Marcus 13, 33-37 Paars ds Eric Corthauts Doopdienst Zondag 10 december Tweede zondag v/d Advent Marcus 1, 1-8 Paars ds Eric Corthauts Zondag 17 december Derde zondag v/d Advent Johannes 1, 6-28 Paars ds Eric Corthauts Zondag 24 december Vierde zondag v/d Advent * Lucas 1, 26-38 Middernachtviering om 23 uur Wit ds Eric Corthauts * Op zondag 24 december is er geen viering om 10.30 uur. De vieringen vangen aan om 10.30 uur. Iedere zondag om 9.15 uur Bijbelleerhuis. Afsluiting met koffie en een gezellige babbel.
ds Eric Corthauts