Sint-Gilliskerk Rumsdorpstraat - Rumsdorp
Liturgische kalender Zon- en feestdagen Evangelielezing Liturgische kleur Predikant Maand oktober 2020 Zondag 4 oktober Zevenentwintigste d/h jaar Matteüs 21, 33-43 Groen ds Eric Corthauts Zondag 11 oktober Achtentwintigste zond. d/h jaar Matteüs 22, 1-14 Groen ds Eric Corthauts Zondag 18 oktober Negenentwintigste d/h jaar Matteüs 22, 15-21 Groen ds Eric Corthauts Zondag 25 oktober Dertigste zondag d/ jaar Matteüs 22, 34-40 Groen ds Eric Corthauts Donderdag 29 oktober Gebedsmoment om 19.30 uur Bijbelgroep om 20 uur Maand november 2020 Zondag 1 november Hervormingsdag Matteüs 5, 1-12 Wit ds Eric Corthauts Zondag 8 november Tweeëndertigste zondag d/h jaar Matteüs 25, 1-10 Groen Geen viering * Zondag 15 november Drieëndertigste zondag d/h Jaar Matteüs 25, 14-30 Groen Geen viering * Zondag 22 november Gedachteniszondag Matteüs 25, 31-46 Wit Geen viering * Zondag 29 november Eerste zondag van de Advent Marcus 13, 33-37 Paars Geen viering * * De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus laten tot en met 13 december ‘20 niet toe om samen te vieren.
ds Eric Corthauts
Protestants-Evangelische
Kerk Landen
Verenigde Protestantse Kerk in België
A.D. MCMLX