PROTESTANTS-EVANGELISCHE KERK LANDEN Verenigde Protestantse Kerk van België Rumsdorpstraat 3400 Landen kerk in beweging    Home      Liturgische kalender       Bijbel & Bezinning      Diaconie    Kerk & Maatschappij       Historiek Liturgie Infofolder download Bijbelleerhuis: Genesis Feest van Pasen Feest van Pasen Infofolder download Verenigde Protestantse Kerk in België - Vlaams Bijbelgenootschap - Protestantse Solidariteit - Leprazending - Leger des Heils - Godsdienstonderwijs  Zondag 3 november Zondag 10 november Zondag 17 november Zondag 24 november Donderdag 28 november Eenendertigste zondag Tweeëndertigste zondag met bediening heilig Avondmaal Drieëndertigste zondag Gedachtenis- of Eeuwigheidszondag Laatste zondag van het kerkelijk jaar Bijbelgroep ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts Maand november 2019 Infofolder download Feest van Pasen Middernachtviering 2019