PROTESTANTS-EVANGELISCHE KERK LANDEN Verenigde Protestantse Kerk van België Hannuitsesteenweg 76 3400 Landen kerk in beweging    Home      Liturgische kalender       Bijbel & Bezinning      Diaconie    Kerk & Maatschappij       Historiek Uit de Bijbel geplukt  Velen hebben zich door de talrijke teksten van de Bijbel laten inspireren om  indrukwekkende schilderijen te schilderen of om de meest tot de verbeelding  muziekstukken te componeren.   In deze rubriek wensen wij je te laten kennismaken met composities die als  het ware uit de Bijbel zijn geplukt.  Lied van Maarten Luther  1 Een vaste Burcht is onze God,     een toevlucht voor de zijnen.     Al drukt het leed, al dreigt het lot,     Hij doet zijn hulp verschijnen.     De vijand rukt vast aan     met opgestoken vaän.     Hij draagt zijn rusting nog     van gruwel en bedrog,     maar zal als kaf verdwijnen.  3 Gods woord houdt stand in      eeuwigheid    en zal geen duimbreed wijken.    Beef, satan! Hij die ons geleidt    zal u de vaän doen strijken!    Delf vrouw en kind'ren 't graf.    Neem goed en bloed ons af.    Het brengt u geen gewin,    wij gaan ten hemel in    en erven koninkrijken! 2 Geen aardse macht begeren wij,     die gaat wel ras verloren.     Ons staat de sterke Held terzij,     die God ons heeft verkoren.     Vraagt gij zijn naam zo weet,     dat Hij de Christus heet.     Gods eengeboren Zoon,     Verwinnaar op de troon.     De zege is ons beschoren.  Maarten Luther (1483-1546) wordt gerekend tot de grote kerkhervormers en  staat symbool voor het begin van het protestantisme.   Het bovenstaande lied van Luther is gebaseerd op de tekst van Psalm 46. Een  psalm waarin God een veilige schuilplaats wordt genoemd en een  betrouwbare hulp in nood.   Bijbel & Bezinning